Table of contents
  No headers

  OptiMAT je projekt, čiastočne financovaný z APVV, ktorý sa zameriava na výskum v oblasti optimalizácie recyklačných výrobných liniek, aplikovaním nekonvenčných metód riadenia.

  Číslo projektu: VMSP-P-0168-09

  Názov projektu: Optimalizácia recyklačných výrobných liniek aplikovaním nekonvenčných metód riadenia

  Skratka projektu: OptiMAT

  Termín riešenia: 9/2009-8/2011

  Koordinujúca inštitúcia: MAT-obaly, s.r.o.

  Spoluriešiteľská organizácia: Ústav informatiky SAV

  V prípade otázok ohľadne tohto projektu, môžete posieľať svoje dotazy na adresu: tomas.matejka@mat-obaly.sk

  apvv.png                 mat-logo.gif                     IISAS.png

  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.
  Powered by MindTouch Core